Usklađivanje poslovanja sa ESG standardima

(Last Updated On: )

Usklađivanje sa ESG kriterijumima (zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja) donosi kompanijama bolju poziciju na tržištu, veće šanse za dobijanje investicija i privlačenje kvalitetnih radnika i radnica, smanjenje troškova i rizika poslovanja.