Evropska unija korak dalje u zabrani plastike

(Last Updated On: )

U subotu 3. jula u Evropskoj uniji stupa na snagu propis koji zabranjuje prodaju deset vrsta proizvoda za jednokratnu upotrebu, koji se prave od nerecikliranih plastičnih materijala. U pitanju su upravo one sitnice koje se najčešće nalaze na obalama mora i reka – zatvarači za boce, plastični pribor za jelo, slamke, posude i pakovanja za hranu i piće…

Zakon je usvojen pre par godina, na osnovu Strategije o upravljanju plastikom EU iz 2018. godine, a sa odloženim dejstvom kako bi svi zaintersovani mogli da se pripreme. Situacija sa plastičnim otpadom postala je posebno vidljiva u slanim vodama, gde je u 85% slučajeva prekoračeno dozvoljeno zagađenje plaža, obala i mora. Odlučeno je da države članice moraju hitno i u potpunosti promeniti način na koji se plastika dizajnira, proizvodi i reciklira. U krajnjem ishodu – mora se u potpunosti preći na plastiku upotrebljivu za reciklažu.

Mere koje su već na snazi po ovom pitanju daju prve rezultate. Za samo dve godine učešće recikliranih plastičnih materijala poraslo je na 41,5%. Evropska unija primenila je najstrože standarde, uz zahtev da udeo reciklirane plastike do 2025. godine bude 50%. Za sada, situacija je, kada se uporede udeli, tri puta veća nego u Sjedinjenim Američkim Državama.   

Unija se obavezala i da do 2025. godine prikupi 77% svih plastičnih boca iz otpada, a do 2029. godine 90% boca. Veoma je značajan sistem primene ove odredbe. Proizvođači plastičnih pakovanja se, naime, obavezuju da preuzmu punu odgovornost za otpad koji prave. Kompanije će morati da plate punu cenu prikupljanja, prevoza i recikliranja plastike koju proizvedu.

Tako je u Evropskoj uniji, a na globalnom nivou podaci ne zadovoljavaju. Samo 14-18% plastike se reciklira. Sjedinjene Američke Države recikliraju manje od 10% svoje plastike. Veliki broj proizvoda koji se ne može reciklirati odlaže se na deponije ili, čak, spaljuje, a proizvodi koji se izvoze ne nose informaciju da li se mogu reciklirati ili ne.