Treba li vam sudski tumač

(Last Updated On: )

Zanimanje koje poslednjih godine privlači sve veću pažnju, paralelno sa rastom mobilnosti stanovništva, je – sudski tumač. Zbog čega sudski tumač može da vam zatreba i znate li dovoljno o načinu na koji prevodi?

Sudski tumač je prevodilac, ali sa posebnim ovlašćenjima koje su mu dali nadležni državni organi. On prevodi i tumači, ili samo tumači, i garantuje svojim potpisom i specijalnim pečatom (Apostille) da je prevod ispravan i da se kao takav može koristiti u pravnom poslu.

Bilo da su gradovi u kojima vam je potreban sudski tumač Pančevo, Subotica, Niš, Novi Pazar, Bor, Beograd, Užice… registar svih ovlašćenih stalnih sudskih tumača i prevodilaca možete pronaći na sajtu Ministarstva pravde.

Sudski tumač vam može biti neophodan lično, ali u najvećem broju slučajeva uslugu možete dobiti i poštom. Potrebno je samo da tumaču koji poseduje ovlašćenje pošaljete original, ili original sa prevodom, i on će vam vratiti overen prevod.

Sudski tumač će vam biti potreban ukoliko planirate da zasnujete radni odnos u inostranstvu, pošto će vam poslodavac tražiti overen prevod ličnih dokumenata, dokaza o stečenom nivou obrazovanja, preporuka od bivšeg poslodavca, izvoda iz matične knjiga venčanih… Možda će zahtevati da vam sudski tumač overi i potvrdu o nekažnjavanju ili drugi sličan dokument…

Ukoliko radite u Srbiji i otpočinjete biznis, ili već poslujete, sa inostranstvom, jedan broj obrazaca, dokumenata, ugovora… dobro je overiti i bez posebnog zahteva. U slučaju bilo kakvog spora, njihova vrednost je sa pečatom sudskog tumača veća, pošto se sadržaj ne može osporiti sa pozivom na jezičke nedoumice.

Jednokratno konkurisanje projektima za novac iz inostranih fondova takođe zahteva overe dokumenata od strane sudskog tumača.

Sudski tumači prevode i usmeno, prilikom sklapanja brakova, poslovnih sastanaka, suđenja, overe potpisa, i u drugim pravnim situacijama gde jedna strana ne govori zvaničan jezik.

I konačno, u inostranstvu se može dogoditi da vam za pravni ili posao pred sudom zatreba prevodilac i sudski tumač za srpski jezik.