Reprezentativnost udruženja u kulturi

Ministarstvo kulture i informisanja formiralo je 20. februara 2014. godine Komisiju za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi, u koju su imenovani: Ivana Dimić, dramaturg, Zoran …