Da dijabetes tipa 1 bude invaliditet

Udruženje osoba sa invaliditetom Feniks organizuje protest koji će se održati 5 marta 2014 ispred zgrade Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike, sa …