Kraj srpskog traktora

Zaustavljanje proizvodnje srpskog traktora, odnosno kraj rada jedne od najpoznatijih fabrika socijalističke Jugoslavije, pokrenulo je niz sentimentalnih sećanja i različitih komentara. Posle 60 godina rada, …