Subvencionisani krediti za poljoprivredna gazdinstva – Raiffeisen

Raiffeisen-banka
(Last Updated On: )

Raiffeisen banka a.d. Beograd, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrava subvencionisane kredite za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom satatusu, i to:

 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • Preduzetnik,
 • Pravno lice, i to:
  • Zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
  • Ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Kreditnom podrškom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava korišćenje subvencionisanih kredita, i to za sledeće namene:

 • Razvoj stočarstva,
 • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva,
 • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu,
 • Nabavka hrane za životinje,
 • Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 • Nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina.

U pitanju su dinarski krediti, sa rokom otplate do 60 meseci. 

Kamatna stopa je 3% godišnje fiksno, osim u sledećim slučajevima, kada je kamatna stopa 1% godišnje fiksno:

 • kada je nosilac gazdinstva ženskog pola,
 • kada je nosilac gazdinstva mlađi od 40 godina,
 • kada je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju, i
 • kada je namena kredita nabavka kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina.

Maksimalni iznos kredita:

 • za gazdinstva čiji su nosioci fizička lica i preduzetnici 6.000.000 RSD,
 • za gazdinstva čiji su nosioci pravna lica 18.000.000 RSD.