Status zdravstvene kartice

(Last Updated On: )

Ukoliko još niste dobili elektronsku zdravstvenu karticu, možete putem interneta proveriti da li je ona proizvedena.

Servis je dostupan na sajtu Republičkog fonda, pod naslovom “Proverite da li je vaša zdravstvena kartica proizvedena”.

Da bi osigurano lice dobilo povratnu informaciju o statusu proizvodnje zdravstvene kartice, potrebno je da unese svoj LBO broj i da klikne na dugme “Proveri”.

“Primenom ovog servisa, sva osigurana lica će moći da se informišu o statusu proizvodnje njihove zdravstvene kartice bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda“, rekla je dr Verica Lazić, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Ukoliko servis na sajtu pruži informaciju da je zdravstvena kartica proizvedena, osigurano lice treba da se javi matičnoj filijali, odnosno ispostavi, radi preuzimanja zdravstvene kartice.

Republički fond saopštava da će nastojati da i u narednom periodu razvojem elektronskih servisa unapredi kvalitet usluga prema osiguranim licima.

Izvor: Tanjug