Srpski kao nematernji jezik – skup nastavnika

(Last Updated On: )

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja realizuje projekat Razvoj opštih standarda postignuća za srpski kao nematernji jezik za kraj prvog, drugog i trećeg ciklusa obrazovanja u 2015. godini uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Misije OEBS u Republici Srbiji.

Kao pripremna projektna aktivnost, 16. i 17. decembra 2014. godine održan je dvodnevni sastanak pod nazivom Analiza stanja nastave srpskog kao nematernjeg jezika kao deo pripreme razvoja opštih standarda postignuća za srpski kao nematernji jezik –diskusiona grupa. Skupu su prisustvovali nastavnici koji predaju Srpski kao nematernji jezik u školama u kojima se izučavaju mađarski, hrvatski, albanski, rusinski, slovački, bosanski, bugarski i rumunski kao maternji jezici, kao i predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, predstavnici Misije OEBS u Srbiji, Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Medveđu i Preševo i Pedagoškog zavoda Vojvodine.

Srpski kao nematernji jezik UCESNICISkup je otvorila prof. dr Zorana Lužanin, pomoćnik ministra. Analizirani su nastava i učenje Srpskog kao nematernjeg jezika u okviru nekoliko bitnih tema (nastavni programi za osnovnu i srednju školu, motivacija učenika u različitim školama, problemi nastave i neophodna znanja i umenja u oblasti srpskog kao nematernjeg jezika na kraju prvog, drugog i trećeg ciklusa obrazovanja). Istaknut je značaj predstojećeg projekta za buduću uspešnu integraciju svih nacionalnih manjina.

Diskusija o nastavi srpskog kao nematernjeg jezika odvijala se u nekoliko fokus grupa, nakon čega su plenarno izneti svi zaključci proizašli iz mišljenja i stavova nastavnika i predstavnika saveta nacionalnih manjina. Ovi zaključci će biti polazište za rad komisije u januaru 2015. godine.

Predstavnici saveta nacionalnih manjina i Pedagoškog zavoda Vojvodine posebno su razgovarali o budućoj saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u zajedničkim aktivnostima koje treba da doprinesu unapređivanju kvaliteta obrazovanja učenika koji se školuju na maternjem jeziku neke od nacionalnih manjina.