Saveti za otpočinjanje nove karijere

(Last Updated On: )

Na potpunu promenu posla i polja angažovanja možete biti prinuđeni. Ona, takođe, može biti rezultat vaše želje i lične odluke, uz dugo pripremane planove, ili bez njih. Bilo šta da je u pitanju, trenutak je pun izazova, pa nekoliko saveta može pomoći da se prevaziđu predrasude i iskoriste postojeće prilike koje, možda, ne prepoznajete.

Najpre imajte u vidu sledeće – vaša znanja, veštine, i postojeća mreža kontakata su upotrebljivi i ne treba ih odbacivati.

Pre nego što donesete definitivnu odluku, detaljno ispitajte teren. Šta se smatra uspešnim u novoj delatnosti? Koje osobine i znanja do uspeha mogu da dovedu, a koje predstavljaju rizik za neuspeh? Koliko vremena treba za napredovanje? Kad na ova i slična pitanja dobijete odgovor od osoba sa iskustvom, koje su dobro upućene u određenu oblast, bićete sigurniji u svoje šanse za uspeh i očekivanja u pojedinim fazama novog posla.

Na prethodnom poslu ste stekli iskustva ali ste, verovatno, bili vođeni odlukama nadležnih i okolnostima. Neke stvari nisu zavisile od vas. Za razliku od toga, upravo na samim počecima novog posla mnogo toga ćete sami morati da odlučite.

Pošto je u toku velika promena u vašem životu, pokušajte da izvučete maksimum, dozvoljavajući sebi da radite ono što želite i na način koji želite, ukoliko to ne umanjuje prilike za uspeh.

Promena neće biti jednoznačna, i to prihvatite od početka. Možda ćete samo promeniti znanja koja koristite i usavršavate, a možda i radno vreme, svoju ulogu na poslu, način odevanja, količinu kretanja tokom dnevnog obavljanja posla…

Budite spremni i na konkurenciju, koja ne prihvata lako ulazak novog takmičara u njihovo polje delovanja. Ukoliko pokažete odmah velike ambicije, i njihov odgovor će biti oštriji.

Gradite mrežu kontakata od početka, ona će vam sigurno koristiti.

Pokušajte da budete originalni, izdvojite se od konkurencije i sledite svoj put. Vaša interesovanja i talenti, dopunjeni stalnim učenjem, učiniće da promena karijere bude uspešna.