Registrovanje socijalnog preduzetništva ne podleže proveri

socijalno preduzetnistvo
(Last Updated On: June 10, 2022)

Socijalno preduzetništvo je obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini.

Subjekt socijalnog preduzetništva može ostvariti olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novačnih obaveza.

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata socijalnog preduzetništva, kroz sprovođenje mera javnih politika, koje se planiraju u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem.

Interesantno je da se status socijalnog preduzetništva stiče na zahtev osnivača, koji se podnosi APR-u, bez ispitivanja njegove društvene uloge i oblasti delovanja.

Uz zahtev za sticanje statusa socijalnog preduzetništva:

1) preduzetnik prilaže izjavu da planira da ostvaruje jednu ili više društvenih uloga od sledećih 4 – Proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa zakonom; Radnu integraciju, u skladu sa zakonom; Poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica; Poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

2) privredni subjekt prilaže osnivački akt, statut ili drugi opšti akt, u kojem se vidi da posluje u jednoj ili više oblasti u skladu navedenim – Subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

3) subjekt civilnog sektora prilaže statut ili drugi opšti akt, u kojem se vidi da raspodeljuje dobit u skladu sa ograničenjem propisanim zakonom o socijalnom preduzetništvu,