Poziv da se smanje porezi i doprinosi

(Last Updated On: January 24, 2020)

NALED je nezavisno udruženje kompanija, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija koje rade zajedno na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji. NALED je jedina poslovna asocijacija koja u svom članstvu okuplja sva tri sektora društva (privatni, javni i civilni).