Plaćena praksa za diplomce Univerziteta u Beogradu

(Last Updated On: )

Plaćena tromesečna praksa za diplomce realizuje se od 2010. godine u saradnji sa Gradom Beogradom pod nazivom Univerzitetska radna praksa – BGPRAKSA – u javnim i javnim-komunalnim preduzećima grada Beograda, zatim od 2011. godine i u organizacionim jedinicama Uprave, a od 2012. godine i u ustanovama kulture i opštinama Grada Beograda.

U konkursu koji je nedavno objavljen navedeno je i sledeće.

“Pozivaju se studenti završnih godina visokoškolskih ustanova: 

 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Pravoslavni-bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Rudarsko- geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Saobraćajni fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu
 • Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

da se prijave za program tromesečne radne prakse uz mentorsku podršku. 

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove, i to:

 1. da je državljanin Republike Srbije
 2. da je student akademskih studija na jednom od fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu navedenih u konkursu
 3. da nije u radnom odnosu.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti skenirana dokumenta i uključiti ih u elektronski  formular – prijavu: 
– uverenje o studiranju (obavezno)
– fotografiju (opciono) 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće u obavezi da dostave originalnu dokumentaciju na uvid. 

ROK ZA PRIJAVU: 4. maj 2022.

Početak prakse planiran je za 1.7.2022.”

Više informacija zainteresovani mogu pronaći na adresi http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs