Osiguravajuće kuće će pratiti vaše postove

(Last Updated On: )

U američkoj državi Njujork već je počelo, a kada će stići do nas samo je pitanje vremena – osiguravajućim kućama odobreno je korišćenje podataka sa društvenih mreža za procenu rizika kod osiguranika.

Novine Wall Street Journal uputile su upozorenje čitaocima da nije dobro da postavljaju na mrežama svoje fotografije sa cigaretama, na primer. Mnogo je bolje objaviti video sa trčanja ili druge vrse treninga, na kojem se vidi da osoba vodi računa o svom zdravlju i praktikuje zdrave stilove života. Osiguravajuće kuće će u tom slučaju odrediti manji iznos premije, ali ako vas njihovi službenici vide, recimo, da se penjete na Himalaje, to će vas dodatno koštati.

Istina je da se slične metode već odavno praktikuju. U osiguravajućim kućama ih zovu – “netradicionalni izvori javnih podataka”. Društvene mreže nisu korišćene masovno, sve dok zakon nije “dao ideju”. Istraga može da počne. Jedina uputstva koja se upućuju odnose se na izbegavanje diskriminacije po rasnoj, religijskoj i seksualnoj orijentaciji.

Korisnici osiguranja, naravno, usprotivili su se novoj praksi. Oni se boje da će diskriminacije, ipak, biti, ali svi zakoni osiguranja su jasni – osiguravajuća kuća ima pravo da odredi individualnu visinu premije u zavisnosti od svoje stručne procene rizika koji je spremna da podnese. Iznosi premija razlikuju se od jedne osiguravajuće kuće do druge, i način njihovog obračunavanja ostaje poslovna tajna.

Drugi problem, ipak, nameće se posle ovakvih vesti, i otvara pitanje kakva će biti sudbina i uloga društvenih mreža u budućnosti. Da li će ljude i njihovo ponašanje promeniti činjenica da su stalno nadzirani, procenjivani i praćeni? Dokazano je da već sada, znajući za sve osobine interneta, korisnici menjaju način svojih pretraga. Postoji sve veća autocenzura i nastojanja da se određene stvari prikriju, što ugrožava prava govora, iznošenja svog mišljenja, udruživanja… koja su u savremenim državama obično – ustavom zaštićena.