Odgovor NBS na povećanje naknada banaka

(Last Updated On: )

Imajući u vidu odluke/najave pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge povezane s platnim računima, Narodna banka Srbije obaveštava javnost da radi na donošenju paketa mera i propisa kako bi zaštitila standard građana Srbije. Mere će biti usvojene na prvoj redovnoj sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, koja se održava 11. avgusta.

Donošenje ovakvih odluka podrazumeva analizu stanja i efekata, o čijim detaljima se Narodna banka Srbije neće oglašavati pre nego što te odluke donese. O svim detaljima mera javnost će ubrzo biti obaveštena.

Narodna banka Srbije još jednom ponavlja da od banaka u Srbiji očekuje da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, zasnovanu na principima zdrave konkurencije, koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata.

Narodna banka Srbije je tokom proteklih godina uvela čitav niz proaktivnih mera na ovom planu koje ranije nisu postojale – uvela je zakonsku obavezu banaka da informišu klijenta o naplaćenoj naknadi nakon izvršene transakcije, da dostave pregled naknada kao deo predugovorne dokumentacije, da jednom godišnje dostave ukupan naplaćeni iznos svih naknada i kamata po različitim uslugama, objavila je naknade svih banaka na svojoj internet prezentaciji kako bi građani mogli na jednostavan način da se informišu i uporede ih pre nego što posete banku.

Takođe, Narodna banka Srbije je uvela obavezu bankama da obaveste klijenta dva meseca pre izmene odredaba okvirnog ugovora, među kojima su i naknade koje banka naplaćuje, i da ga obaveste o njegovom zakonskom pravu da može odmah da raskine ugovor ako se ne slaže s tim izmenama, donela je propis kojim građani mogu da promene banku jednim odlaskom u novu banku i davanjem ovlašćenja novoj banci da obavi sve procedure prenosa dokumentacije umesto njega (dakle bez donošenja nove dokumentacije).

Kada je reč o korisnicima koji su se ugovorom o kreditu obavezali da imaju račun kod banke koja im je isplatila kredit (što je bio uslov za dodelu kredita ili za nižu kamatnu stopu), Narodna banka Srbije je obavestila sve banke o ograničenjima koje su dužne da primenjuju prilikom eventualnih izmena naknada za održavanje računa tih korisnika.

Najzad, građanima je od zakonskih izmena u 2018. godini dostupan i račun sa osnovnim uslugama, koji su banke dužne da imaju u ponudi i koji bi trebalo da sadrži sve osnovne elemente za obavljanje platnih transakcija prosečnog građanina. Troškovi u vezi sa ovim računom su najniži i građani bi trebalo da uzmu u obzir ovaj račun prilikom donošenja odluke o izboru usluga u banci.

Takođe, trebalo bi da građane štiti i udruženje koje pretenduje na to, pružajući im više praktičnih saveta pri odabiru usluga u bankama, tako da odaberu one koje najviše odgovaraju njihovim potrebama, umesto neodgovornih i neosnovanih izjava usmerenih prema institucijama koje upravo svojim merama štite građane i privredne subjekte.

Saopštenje NBS