Obratite se prodavcu

(Last Updated On: )

Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača – pri kupovini hrane, električnih uređaja, garderobe, planiranju putovanja.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga koju nabavljaju, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.

U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača – pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

Prava u brojevima

2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

6 meseci – imate pravo da robu koja nije ispravna zamenite ili tražite novac nazad. U tih šest meseci neispravna roba vam može biti i popravljena ali izričito uz vašu saglasnost

8 dana – je rok u kome trgovac mora da odgovari na reklamaciju

14 dana – imate pravo da se predomislite i vratite robu bez ikakvog obrazloženja ali samo ukoliko ste je kupili na daljinu (naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima)

14 dana – dana je rok u kom je trgovac u obavezi da vam vrati novac za vraćenu robu koja je kupljena na daljinu

15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

30 dana – rok u kome je trgovac dužan da vam isporuči kupljenu robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno) u protivnom je u obavezi da vam vrati novac

30 dana – od dana podnošenja reklamacije je rok u kom trgovac mora da reši prihvaćenu reklamaciju kada su u pitanju tehnička roba i nameštaj

1 godina – od dana podnošenja reklamacije trgovcu je rok u kojem je moguće podneti predlog za  pokretanje vansudskog rešavanja potrošačkih sporova

500 hiljada dinara –  sudske takse su ukinute za sve sporove čiji predmet ne prelazi ovu sumu

Ako ne uspete da ostvarite svoja prava na neki od navedenih načina, opis daljih koraka koje možete preduzeti nalazi se na veb adresi Sektora za zaštitu potrošača zastitapotrosaca.gov.rs