Novi uslovi za odlazak u penziju

(Last Updated On: )

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije saopštio je da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Кako bi se osiguranicima omogućilo da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2018. godini, sve službe PIO fonda dežuraće u subotu 29. decembra 2018. godine, od 7.30 do 12 časova, a u ponedeljak 31. decembra radiće do 18 časova.

Gradjani koji ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018, moraju da prestanu da rade najkasnije do 30. decembra ove godine, i da lično ili preporučeno poštom podnesu zahtev za penzionisanje do 31. decembra.

Podnošenje zahteva posle tog datuma podrazumevaće primenu uslova koji važe u 2019.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je 2015. stupio na snagu, starosna granica za odlazak u penziju žena se od iduće godine pomera za šest meseci, na 62 godine i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Od 2032. će žene imati uslov za starosnu penziju sa navršenih 65 godina života, a kod muškaraca će i dalje važiti isti uslovi: 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara sledeće godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života, a ženama najmanje 38 godina i šest meseci staža osiguranja i 57 godina života.

U tom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u kalendarskoj godini, dok ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto, navodi se u saopštenju PIO fonda.