NIS upravni odbor. Ko su članovi i šta im je zadatak?

NIS
(Last Updated On: )

Upravni odbor NIS-a (Naftne industrije Srbje) ili kako se zvanično naziva – Odbor direktora, ima 11 članova koje imenuje i razrešava Skupština akcionara. Članovi biraju predsednika Odbora direktora, a funkcije predsednika Odbora direktora i Generalnog direktora su razdvojene.

Odbor direktora nadležan je, između ostalog, za donošenje odluka koje se odnose na:

  • sazivanje Skupštine akcionara, utvrđivanje dnevnog reda i predloga odluka Skupštine akcionara;
  • utvrđivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva društva i vođenje poslova društva
  • određivanje unutrašnje organizacije društva;
  • utvrđivanje ili odobravanje poslovnog (biznis) plana;
  • kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja društva;
  • usvajanje periodičnih finansijskih izveštaja i periodičnih izveštaja o poslovanju čije usvajanje nije u nadležnosti Skupštine akcionara;
  • imenovanje i razrešenje Generalnog direktora;
  • usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja NIS-a.

Odbor direktora u svom sastavu ima jednog izvršnog i deset neizvršnih članova, a od toga dva neizvršna direktora su istovremeno i nezavisni članovi Odbora direktora.

Predsednik upravnog odbora je Vadim Jakovljev.

Članovi upravnog odbora NIS-a su: Kiril Tjutdenjev, Pavel Oderov, Danica Drašković, Aleksej Jankevič, Vsevolod Vorobjov, Dejan Radenković, Aleksandar Čepurin, Anatolij Černer, Olga Visocka, Dragutin Matanović.