Narodna banka omogućila ustupke u otplati kredita

(Last Updated On: )

Narodna banka Srbije je na redovnoj sednici Izvršnog odbora usvojila sledeće propise:
Odluku o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke i
Odluku o izmenama Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima.

Navedenim odlukama Narodna banka Srbije, u uslovima neophodnog zaoštravanja monetarne politike, pokazuje odlučnost da sa stanovišta svojih zakonskih ovlašćenja pruži podršku građanima u trenutnim okolnostima i istovremeno očuva stabilnost bankarskog sektora.

Kontinuiranim kreiranjem podsticajnog ambijenta bankama je omogućeno da dužnicima kojima je to zaista potrebno obezbede neophodne olakšice, a klijenti koji imaju teškoće u otplati kredita treba da u neposrednoj komunikaciji s poslovnim bankama ugovore optimalno rešenje kojim će prevazići probleme.

Odlukom o dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke bankama je omogućeno da, bez uticaja na svoj kapital, fizičkim licima koji su u finansijskim poteškoćama restrukturiraju potraživanje po osnovu odobrenog potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na tri godine dužu ročnost od važećih regulatornih rešenja. To znači da će banka dužniku koji se suočava s problemima u izmirivanju obaveza moći nesmetano da produži rok za otplatu ove vrste kredita tako da taj rok za gotovinske i potrošačke kredite bude kraći od devet godina, a za potrošačke kredite za kupovinu motornih vozila kraći od 11 godina. U okviru ovih rokova, dužniku će moći da se odobri ustupak u otplati potraživanja, bez obzira na stepen njegove kreditne zaduženosti u trenutku restrukturiranja.

Opisane ustupke banke će moći da sprovode i na svoju inicijativu uz pristanak dužnika, i postupajući po obrazloženom zahtevu dužnika, nakon kojeg banka oceni da postoje posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze prema banci. Rok u kojem dužnik može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja po novim pravilima nije ograničen, ali se restrukturiranje na ovaj način može sprovesti samo jednom.

Iako je reč o mogućnosti, a ne i obavezi za banku, ovim propisom Narodna banka Srbije podstakla je banke da građanima kojima je to zaista potrebno izađu u susret i u zajedničkom interesu ugovornih strana pomognu dužnicima da lakše izmire svoja dugovanja i prevaziđu izazove s kojima se suočavaju.

Ova odluka stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

Odlukom o izmenama Odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima produžena je primena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, što znači da banke i tokom cele naredne godine dužnicima mogu ponuditi olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, a da se to produženje ne odrazi na regulatorni tretman potraživanja. Na ovaj način banke se dalje podstiču da produže rok otplate stambenih kredita za dodatnih pet godina u odnosu na inicijalno ugovorenu ročnost, što u trenutnim okolnostima rasta stope EURIBOR u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita s varijabilnim kamatnim stopama i sprečiti rast problematičnosti stambenih kredita.

Pored navedenog, ovom odlukom nastavlja se podrška olakšanom pristupu finansiranju fizičkim licima i u 2023. godini.