Najveći rizici upotrebe veštačke inteligencije

(Last Updated On: November 2, 2023)

Čuveni svetski istraživači i inovatori u oblasti novih tehnologija ne propuštaju da nas opomenu da je budućnost čovečanstva, uz dalji razvoj veštačke inteligencije, neizvesna. Nekoliko je rizika koji su već sada očigledni, pa da razmislimo zajedno.

Prvi rizik predstavlja ukidanje radnih mesta zbog automatizacije poslovanja i proizvodnje. Za osobe koje ostaju bez posla ovo je egzistencijalno pitanje. Postoji i paralelan proces – razvoj AI otvara nova radna mesta, ali samo za vrhunske stručnjake u jednoj oblasti, kojih je malo. Daljim razvojem, veštačka inteligencija će bez posla ostavljati sve više ljudi i sa visokom stručnom spremom.

Velika opasnost je nedostatak transparentnosti. Čak i najobrazovanijima u oblasti informacionih tehnologija nisu sasvim jasni komplikovani načini delovanja AI.

Gde ne postoji transparentnost, moguća je manipulacija. Ogromna većina ljudi neće moći da prepozna šta su činjenice, a šta politički odabrane i kontrolisane poruke koje im se dostavljaju putem medija i društvenih mreža.

AI može da nadzire ponašanje korisnika interneta na sofisticiran način i tako prikuplja ogroman broj podataka. U pitanje će kad-tad doći privatnost, ali i bezbednost velikog broja ljudi, posebno manje obrazovanih i ranjivih kategorija.

Rasne, verske, rodne i druge predrasude veštačka inteligencija neće ispravljati, pošto je nju stvorio određen društveni sloj iz vrha najrazvijenijih zemalja. Na koliko će objektivnih problema i nepravilnosti naići ostatak sveta, kojima bi AI, takođe, trebalo da koristi?

A šta će tek biti kad veštačka inteligencija počne da procenjuje kandidate za posao, na primer, na osnovu merenja crta ličnosti, analize lica i glasa? Algoritam može potpuno da odbaci čitave grupe ljudi, što dovodi do novog opasnog oblika diskriminacije.

Kada se sve automatizuje, etika i dobra volja prestaju da postoje. Nestaje i kreativnost, lično zalaganje i humana upotreba znanja.

Najopasnije posledice nekontrolisanog razvoja AI

Pomenimo i nekoliko najopasnijih stvari. Jedna od njih je upotreba AI u korišćenju oružja i u druge vojne svrhe. Već imamo bespilotne letelice i autonomnu vojnu opremu kojoj čovek nije potreban. Unapred programirano oružja može da dospe u ruke hakera i drugih koji ga mogu upotrebiti za masovne napade.

Ulaskom AI na finansijska tržišta otvara se pitanje šta će se desiti ako i kad veštačka inteligencija počne da pravi greške.

Osobe koje komuniciraju stalno sa veštačkom inteligencijom počeće postepeno da gube svoju inteligenciju, druge sposobnosti i potrebu za kontaktom sa ljudima.

I na kraju – može se dogoditi da veštačka inteligencija dobije nivo svesti koji je veći od nivoa svesti čoveka. U tom slučaju će postati potpino nekontolisana i može dovesti, kako se boje mnogi, do okretanja protiv čoveka i uništenja ljudske vrste.