Lični bankrot u Srbiji

(Last Updated On: )

Lični bankrot se proglašava kada dužnik više ne može da izmiruje obaveze prema svojim poveriocima bilo da je reč o bankama, Poreskoj upravi ili javnim preduzećima. Na prodaju se onda nudi njegova imovina i imenuje stečajni upravnik koji, između ostalog, brine i o njegovim finansijama. Dužniku se ostavlja deo novca potreban za egzistencijalni minimum i on ima pravo da zadrži deo imovine koji je izuzet od stečaja.

U Srbiji je pitanje ličnog bankrota obuhvaćeno Strategijom za rešavanje pitanja problematičnih kredita, ali ne postoji poseban zakon o ličnom bankrotu.

Vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu doktor Vuk Radović ističe da je većina zemalja u našem okruženju već usvojila Zakon o stečaju nad imovnom fiziičkim lica, dok se kod nas o njemu još uvek govori sa oprezom.

– Ovaj propis bi, kako je to objašnjeno u anglosaksonskoj literaturi, trebalo da štiti “poštenog a nesrećnog građanina”, koji se spletom okolnosti našao u nezavidnoj finansijskog situaciji. Stečaj fizičkih lica je osetljiv jer se može i zloupotrebiti, zbog čega je važno da se pažljivo odabere model koji ne bi ugrozio interese poverilaca, ali ne bi ni dodatno pogoršao situaciju osobe čija je imovina pod stečajem – objasnio je Radović dodajući da je bitno da se pre svega dobro uredi ceo postupak, da se odredi koji model bankrota će biti primenjivan, ali i da bude precizirano šta je izuzeto od izvršenja odnosno šta ne može da bude prodato u stečaju.

Lični bankrot prisutan i bez zakona

Nema tačnih podataka koliko je građana Srbije trenutno u ozbiljnim finansijskim problemima i koji mesecima ne ispunjavaju svoje obaveze. Procenjuje se da ih ima oko 150.000. Da li je neko od njih, bez obzira o kolikom broju je reč, tokom proteklih godinu dana iskoristio lični bankrot takođe nema podataka. Iz Narodne banke Srbije “Dnevniku” je odgovoreno da je ovo pitanje, bez usvajanja posebnog zakona, ipak rešeno Strategijom za rešavanje problematičnih kredita, pa i sada naši građani mogu ukoliko to smatraju kao rešenjem da proglase lični bankrot.

– Strategijom za rešavanje problematičnih kredita, koju je Vlada Srbije usvojila u aprilu 2015. godine, predviđena je procena potrebe, izvodljivosti i izbora trenutka uvođenja ličnog stečaja, u kontekstu unapređenja okvira za vansudsko rešavanje dugova i hipoteke. Sve nadležne institucije koje su učestvovale u izradi Strategije usaglasile su se da potreba, izvodljivost i izbor trenutka uvođenja okvira za lični stečaj u Srbiji moraju biti pažljivo razmotreni, kao i da uvođenje takvog okvira nije neposredni prioritet. Ističemo da NBS podržava oprezan pristup sagledavanja opcije uvođenja ličnog stečaja u domaći pravni okvir – navedeno je u odgovoru NBS.

Država još uvek procenjuje način uvođenja ličnog stečaja u pravni okvir, ali to ne znači da ličnih bankrota u Srbiji nema. Iz dana u dan portal “Doboš“ pun je oglasa o prodajama stanova, kuća, njiva, mašina, lokala, fabrika građana koji su zadužene, a nemaju finansijske mogućnosti da  redovno izmiruju obaveze.

Izvor: Dnevnik