Krediti za MSP

(Last Updated On: )

UniCredit Banka je saopštila da je, nakon što je u maju 2017. godine potpisala ugovor o garanciji sa Evropskim investicionim fondom (EIF), počela sa odobravanjem investicionih kredita i kredita za obrtna sredstva malim i srednjim preduzećima, u ukupnom iznosu od 100 miliona evra.

“Zahvaljujući podršci EIF-a kroz COSME program, UniCredit Banka ima mogućnost da podrži veliki broj malih i srednjih preduzeća u Srbiji na taj način što će im ponuditi ne samo povoljnije uslove kreditiranja, već i smanjene zahteve za kolateralom i duži period otplate.

Za koordinaciju aktivnosti u okviru COSME programa zaduženo je Ministarstvo privrede, a cilj je da program doprinese boljoj promociji preduzetništva, olakšanom pristupu finansijama i unapređenju internacionalizacije i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović Jovanović je izjavila da je raduje sve veći interes banaka za korišćenje garancijskih šema u okviru COSME programa, a u cilju pružanja boljih uslova za finansiranje malih i srednjih preduzeća.

„Ministarstvo privrede će, sa svoje strane, kao i do sada, učiniti sve kako bi Srbija i dalje učestvovala u COSME programu, plaćaćemo članarinu koja bankama otvara mogućnost da koriste prednosti ovog programa. Nadamo se da će i ovaj aranžman UniCredit Banke biti brzo realizovan i da će biti primer koji će i druge banke slediti“, rekla je Obradović Jovanović.

Maksimalni iznos za koji mogu da apliciraju mala i srednja preduzeća je 150.000 evra. Kada su u pitanju krediti za obrtna sredstva, period otplate se kreće od 37 do 42 meseca, dok je jedini vid obezbeđenja menica. Sa druge strane, investicioni krediti se odobravaju uz učešće od samo 5%, na period od 61 do 84 meseca uz hipoteku, odnosno zalogu na predmet finansiranja.