Konkurs Pošte Srbije za žene iz ruralnih i negradskih područja

(Last Updated On: )

Nagradni konkurs pod nazivom „100 uspešnih poslovnih žena iz ruralnih područja i ostalih negradskih naselja”, koji organizuje Javno preduzeće „Pošta Srbije”, namenjen je ženama koje rukovode ili su osnivači u ruralnim područjima i ostalim negradskim naseljima, privrednih društava razvrstanih u mala pravna lica, zemljoradničkih zadruga, ustanova ili drugih pravnih lica sa sedištem u ruralnom području, uključujući i udruženja u tim područjima, kao i ženama nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u svojstvu preduzetnika ili fizičkog lica – poljoprivrednika, u ruralnim područjima.

Spiskovi ruralnih područja sastavni su deo Pravilnika o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 132/21), a spiskovi ostalih negradskih naselja dati su u Azbučnom spisku naselja u Republici Srbiji Republičkog zavoda za statistiku iz 2011. godine (prema pravnom kriterijumu O-ostala naselja).

Konkurs traje od 8. marta 2023. godine do 8. aprila 2023. godine.

Pravo da se prijave na nagradni konkurs imaju žene iz ruralnih područja:

1) zakonski zastupnik/osnivač/osnivač sa većinskim udelom: privrednog društva razvrstanog u malo pravno lice, zemljoradničke zadruge, ustanove ili drugog pravnog lica koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.), u ruralnom području,

2) predsednik udruženja, sa sedištem u ruralnom području,

3) nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u svojstvu preduzetnika ili fizičkog lica – poljoprivrednika, u ruralnom području, na kojem obavlja poljoprivrednu proizvodnju, preradu, odnosno druge nepoljoprivredne aktivnosti iz alineje prve ovog stava.

Prijavna forma: prijava se popunjava u elektronskoj formi, na internet stranici Pošte Srbije preduzetnice.posta.rs.

Uslovi Nagradnog konkursa:

1) upis privrednog društva, zemljoradničke zadruge, ustanove ili drugog pravnog lica u odgovarajućem registru kod Agencije za privredne registre ili u odgovarajućem registru kod drugog nadležnog organa, najmanje godinu dana pre dana prijave na Nagradni konkurs,

2) aktivan status poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava,

3) izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Ispunjenost uslova Nagradnog konkursa razmatra Komisija formirana posebnom odlukom zakonskog zastupnika Pošte Srbije.

Kriterijumi za ocenjivanje:

– nagrade u oblasti poslovanja / stvaralaštva;

– društveno-odgovorne aktivnosti učesnika Nagradnog konkursa;

– uspešnost opisane / prezentovane poslovne aktivnosti / biznis ideje;

– dodatni kriterijum: broj i vrsta usluga pruženih od strane Pošte Srbije.

Za 100 poslovnih žena čije prijave budu najbolje ocenjene, Pošta Srbije će obezbediti besplatan oglasni prostor u svim poštama na teritoriji Republike Srbije, u vidu besplatne reklame u brošuri koja će biti dostupna bez naknade svim korisnicima poštanskih usluga u našim poslovnicama, na monitorima, na korporativnom sajtu i zvaničnim profilima Pošte Srbije, na Instagramu, Fejsbuku i LinkedIn-u, kao i u onlajn brošuri.

Za više informacija zainteresovani mogu posetiti veb adresu preduzetnice.posta.rs ili se obratiti putem imejl adrese konkurspreduzetnice@posta.rs