Konferencija "OIC podrška proširenju"

(Last Updated On: )

slika1KONFERENCIJA „OIC PODRŠKA PROŠIRENjU”

9. decembar 2014. 09:00-14:00

Amfiteatar, prizemlje Centralne zgrade Univerziteta

Univerzitet u Novom Sadu

Dr Zorana Djinđića 1, 21 000 Novi Sad

Joint Research Center (JRC) – Objedinjeni istraživački centar (OIC) igra važnu ulogu u pružanju naučne i tehnološke podrške proširenju i procesu pristupanja Evropskoj uniji. OIC je član Inter-servisne grupe Proširenje i sarađuje sa Generalnim direktoratom EU za proširenje u okviru pregovora o pristupanju.

Misija OIC-a kao unutrašnjeg servisa Evropske komisije jeste da za potrebe Komisije obezbedi nezavisnu tehničku podršku donošenja politika EU zasnovanu na

naučnim podacima. U tesnoj saradnji sa generalnim direktoratima koji ustanovljavaju politiku EU, OIC se usredsređuje na najvažnije socijalne izazove, stimulišući inovativnost kroz razvoj novih metoda, alata i standarda, prenosi znanje među zemljama članicama i istraživačkim zajednicama i razmenjuje ga sa međunarodnim partnerima.

Konferenciju „OIC podrška proširenju” zajednički organizuju OIC, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u okviru realizacije aktivnosti predviđenih Memorandumom o razumevanju između OIC-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u okviru realizacije OIC programa podrške zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Program je osnovao Generalni direktorat EU za proširenje u cilju finansiranja logističke podrške i troškova održavanja konferencija koje organizuje Komisija u EU ili u zemljama u procesu pristupanja.

Cilj konferencije je da se ključnim akterima iz naučne zajednice, industrije i kreatorima politike procesa proširenja, predstave aktivnosti kojima OIC podržava proces proširenja, a posebno da se predstave posebni primeri aktivnosti koje se odnose na prioritete identifikovane tokom kontakata sa članovima Upravnog odbora OIC-a i nacionalnim kontakt osobama iz zemalja u procesu pristupanja.

Tokom seminara će se govoriti o mogućnostima uspostavljanja i jačanja saradnje istraživača iz Srbije sa laboratorijama OIC, u oblastima JRC Jobs And Opportunities, European Flood Awareness System (EFAS), i Bioenergy.

Na seminaru će, uz eminentne naučnike iz OIC-a i Srbije, govoriti prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Radni jezik skupa je engleski.

REGISTRACIJA UČESNIKA: https://www.eventbrite.com/e/jrc-support-to-the-enlargement-joint-research-centre-presentation-at-the-university-of-novi-sad-tickets-14216862017

docxProgram – srpski jezik

pdfProgram – engleski jezik