Još jedan raskid kredita

(Last Updated On: )

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je presudu za raskid stambenog kredita u švajcarskim francima, saopštilo je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva.

Kako se navodi u saopštenju, Apelacioni sud u Novom Sadu je odbacio žalbu banke, čime je presuda postala pravosnažna.

Po toj presudi, nakon raskida ugovora, korisnik banci duguje 3,8 miliona dinara umesto devet miliona koje duguje po planu otplate, pa je korist za tužioca evidentna, navodi se u saopštenju.

Presudom su konstatovani uslovi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti, a koje se tiču enormnog skoka kursa franka u odnosu na dinar i evro, ali i zbog bolesti dužnika, u ovom slučaju.

Takođe, konstatovano je narušavanje načela jednakosti uzajamnih davanja sadržano u članu 15 Zakona o obligacionim odnosima, kao i nedovoljna informisanost korisnika u predugovornoj fazi o svim rizicima podizanja kredita u CHF valuti.

To je druga pravosnažna presuda za raskid kredita u švajcarskim francima, navode u u Efektivi.

Kako dodaju, nedavno je doneta i jedna odbijajuća presuda na Apelacionom sudu u Beogradu, uprkos prethodnoj odluci Vrhovnog suda kojom se ista takva presuda ukida u delu za raskid ugovora i vraća na ponovno odlučivanje, ”čime sudije beogradskih sudova (Viši i Apelacioni sud) zapravo jedini u Evropi smatraju da su CHF krediti potpuno zakoniti”.

“Podsetićemo na iskustvo zemalja u regionu, gde su u Sloveniji i BIH donate presude za apsolutnu ništavost ovih ugovora, tri presude Evropskog suda pravde koji je poništio valutnu klauzulu ovih kredita, kao i zakone o konverziji koji su doneti u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Mađarskoj”, navodi se u saopštenju.