Jačanje korporativnog upravljanja u Severnoj Makedoniji: Izveštavanje o održivosti i sve veća uloga odbora za reviziju

Konferencija - Put ka Evropi
(Last Updated On: )

Konferencija „Jačanje korporativnog upravljanja u Severnoj Makedoniji: Izveštavanje o održivosti i sve veća uloga odbora za reviziju“ biće održana 09. novembra 2023. godine u Skoplju, Severna Makedonija u okviru regionalnog projekta Put ka Evropi – program za reformu računovodstva i institucionalno jačanje za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (REPARIS za MSP).

Konferencija ima za cilj razmenu znanja i iskustva i pružanje praktičnih uvida u rad odbora za reviziju kao i izveštavanje o održivosti iz lokalne i međunarodne perspektive. Takođe će se baviti izazovima i potencijalnim odgovorima u vezi sa novim odredbama Direktive Evropske unije o izveštavanju o korporativnoj održivosti, uključujući nove evropske standarde za izveštavanje o održivosti i sve većom ulogom revizorskih odbora u jačanju poverenja u zakonsku reviziju i informacije finansijskog i nefinansijskog karaktera.

Konferencija je posebno namenjena revizorima, profesionalnim računovođama, članovima odbora (uključujući članove odbora za reviziju velikih subjekata od javnog interesa i državnih preduzeća), profesionalnim računovodstvenim organizacijama, regulatorima bankarstva i osiguranja, akademicima i internim revizorima iz Severne Makedonije.

Događaj se organizuje u saradnji sa Institutom ovlašćenih revizora Republike Severne Makedonije.

O ovom događaju, kao i drugim predstojećim događajima koje organizuje Grupa Svetske banke možete čitati ovde.