Ko su stvarni vlasnici preduzeća?

(Last Updated On: )

Prema Zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, registrovani zastupnici u preduzećima, udruženjima, fondacijama i zadužbinama, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, u obavezi su da do 31. januara izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika.

Kako kaže Marija Pajić, zamenica registratora Registra privrednih subjekata u APR-u, do sada je zakonsku obavezu izvršilo oko 40.000 od 65.000 registrovanih društava, i to 23 odsto privrednih društava i ustanova, 17 odsto fondacija i zadužbina i 16 odsto udruženja.

“APR je od početka evidentiranja stvarnih vlanika apelovala na korisnike da izvrše obavezu tako što je na 65.000 registrovanih naloga poslala pozivni mejl o postojanju ove zakonske obaveze”, rekla je Pajićeva za Tanjug.

Ona je rekla da se Zakon primenjuje na sva privredna društva, osim na društva koja su u stečaju ili u postupku prinudne likvidacije, i ne primenjuje se na javna akcionarska društva.

Kriju se vlasnici sportskih udruženja

“Evidentiranje su dužni da izvrše i zakonski zastupnici zadruga, ustanova, zadužbina i fondacija, poslovnih udruženja i udruženja građana, osim sportskih udruženja i verskih organizacija“, navela je Pajićeva.

Osim domaćih, ističe ona, obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika imaju i ogranci stranih pravnih lica, kao i predstavništva stranih privrednih društava, zadužbina i fondacija.

Evidencija stvarnih vlasnika se vodi u potpunosti elektronskim putem. Korisnik aplikacije koja se nalazi na internet stranici APR-a pristupa na osnovu naloga koji je kreirao na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, a to je isti onaj nalog koji obveznici već uveliko koriste za podnošenje finansijskih izveštaja i korišćenje drugih elektronskih usluga”, objasnila je Marija Pajić.

Pored naloga, registrovani zastupnici moraju da imaju elektronski sertifikat i aplikaciju NexU za potpisivanje elektronskim potpisom.

“Postupak evidencije je besplatan, ne postoji nikakva naknada koju je potrebno platiti. Takođe, registrovani zastupnik ne mora sam da pripremi zahtev za evidentiranje, to može učiniti bilo ko za njega. Sa jednog korisničkog naloga može da se kreira više zahteva za evidentiranje, a onda svaku tu prijavu potpisuje registrovani zastupnik”, rekla je Pajićeva.

Naglasila je da će tehnička služba APR-a raditi 30. i 31. januara do 20 časova u cilju pomoći korisnicima ukoliko budu imali neki tehnički problem.

Izvor: Tanjug/B92