Info dan programa Erazmus+ i novi konkursi za 2015. godinu

(Last Updated On: )

erazmus

Na prvom Erazmus+ danu predstavljeni su otvoreni pozivi za projekte iz oblasti obrazovanja i omladine. Erazmus+ je program Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta koji će pokrivati period od 2014. do 2020. godine.

Zemlje regiona Zapadnog Balkana, među kojima je i Srbija, imaju na raspolaganju regionalni budžet koji je Evropska unija obezbedila u okviru IPA sredstava (instrument predpristupne pomoći Evropske unije regionu Zapadnog Balkana) za učešće na Erazmus+ konkursima 2015. godine.

Oko 22 miliona evra su namenjena projektima putem kojih univerziteti i visoke škole iz Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana mogu da organizuju studentske i nastavničke razmene, a oko 12 miliona je namenjeno projektima za dalje unapređenje i modernizaciju visokog obrazovanja.

Visokoškolskim institucijama su na raspolaganju projekti putem kojih se mogu formirati zajednički studijski programi, unaprediti nastavne metode i postojeći studijski programi, osavremeniti oprema za izvođenje nastave i ojačati saradnja sa sektorom rada i zapošljavanja. Takođe, moguće je prijaviti se i za projekte bilateralne studentske i nastavničke razmene sa visokoškolskim institucijama iz programskih zemalja (Evropska unija, zemlje kandidati za priključenje EU, Norveška, Island i Lihtenštajn).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva visokoškolske ustanove da iskoriste navedene mogućnosti, kao i da prilikom pripreme strukturnih projekata imaju u vidu Strategiju razvoja obrazovanja do 2020. godine i Predlog Akcionog plana za sprovođenje ove Strategije.

Očekujemo da će biti obezbeđena i sredstva za delove programa koji će omogućiti mobilnost mladih i omladinskih radnika.

U različitim projektima Erazmus+ programa, u svojstvu partnera, mogu da učestvuju i sve druge vrste institucija – preduzeća, organizacije civilnog društva, škole, ministarstva,lokalne samouprave i druge.

Radi se i na uključivanju Srbije u eTwinning portal za škole i predškolske ustanove, koji je takođe deo Erazmus+ programa koji podržava virtuelnu saradnju i razmenu dobrih praksi i onlajn materijala između nastavnika i vaspitača širom Evrope.

Poseban deo programa Erazmus+ pod nazivom „Žan Mone” pruža podršku izvođenju nastave i istraživanjima vezanim za studije Evropske unije širom sveta. „Žan Mone” projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Informativni dan su organizovali Fondacija Tempus-Erazmus+ kancelarija i organizacija „Hajde da” uz podršku resornih ministarstava i Delegacije EU u Republici Srbiji.

Otvoreni Erazmus+ konkursi

Vrste projekata i rok za podnošenje prijava:

  • Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – 10. februar 2015. godine
  • Savezi znanja, Savezi sektorskih veština i „Žan Mone” (moduli, katedre, centri izuzetnosti, podrška institucijama i asocijacijama, mreže, projekti) – 26. februar 2015. godine
  • Projekti za akademske razmene i Erazmus Mundus zajednički master programi – 4. mart 2015. godine
  • Strateška partnerstva – 30. april 2015. godine

Uputstvo za uključivanje Ministarstva kao partnera u prijavama projekata iz oblasti strukturnih mera:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava sprovođenje Erazmus+ programa i smatra ga jednim od resursa za unapređenje sistema obrazovanja i vaspitanja. Predstavnici institucija, ukoliko žele da prijave projekte i da u njih uključe Ministarstvo, mogu da se obrate Sektoru za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju do 15. decembra 2014. godine putem imejla  razvoj@mpn.gov.rs (u kopiju mejla je potrebno staviti Fondaciju Tempus-Erazmus+ kancelariju, eplus_serbia_cbhe@tempus.ac.rs)

Predlog za učešće u prijavi projekta treba da sadrži:

–          naziv institucije koja koordinira pripremu prijave projekta i ime i prezime kontakt osobe;

–          kratak opis projekta, njegove ciljeve, očekivane rezultate i povezanost sa Strategijom razvoja obrazovanja i predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije koji će uskoro biti dostupan na veb sajtu Ministarstva; potrebno je navesti naziv akcije u koju se uklapa prijava projekta;

–          okviran budžet projekta i spisak partnera i

–          predlog uloge Ministarstva u realizaciji prijave projekta

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će odluku o učešću u prijavama projekata doneti početkom januara uzimajući u obzir Strategiju razvoja obrazovanja, Predlog Akcionog plana, gore navedene elemente predloga za učešće i prethodno iskustvo u međunarodnim projektima podnosioca predloga.

Dodatne informacije su dostupne na veb sajtu Fondacije Tempus-Erazmus+ kancelarije i organizacije “Hajde da”, www.erasmusplus.rswww.mladiuakciji.rs