I carina na klik

(Last Updated On: )

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Gojko Stanivuković prisustvovao je prošle nedelje prezentaciji novog reformskog projekta “Carina na klik” koji, kako je istakao, predstavlja novi korak ka daljoj automatizaciji, ne samo carinskih postupaka, već i daljoj modernizaciji državne uprave. 

Uprava carina počela je sa implementacijom projekta sa ciljem da dalje modernizuje i automatizuje carinske procedure i uskladi ih sa evropskim standardima.

“Za nas je to posebno važan korak jer predstavlja deo unapređenja sistema javnih finansija. Automatizovani uvoz i izvoz podrazumevaju da se carinski postupci sprovode u bespapirnom okruženju za carinu i privredu, što predstavlja i jedan od bitnih elemenata za modernizaciju naše državne uprave i nastavak napora da ispunimo jedan od naših prioriteta, a to je digitalizacija”, rekao je Stanivuković u Privrednoj komori Srbije.

Prema njegovim rečima, unapređenjem kapaciteta Uprave carina i automatizacijom ovog sistema, obezbediće se i usklađenost sa evropskim carinskim zakonodavstvom, što je važan preduslov za zatvaranje poglavlja 29 – Carinska unija i za povezivanje sa državama EU.

“Bitno je da napomenem da je u okviru pregovora o pristupanju, EK u Godišnjem izveštaju za 2023. pozitivno ocenila da Srbija ima dobar nivo pripremljenosti u oblasti carinske unije, i da je nacionalno zakonodavstvo usklađeno sa pravnim tekovinama EU”, kazao je Stanivuković. 

On je dodao da je Ministarstvo finansija, zajedno sa Upravom carina u svom sastavu, značajan partner EU.  

“Sektor za ugovaranje i finansiranje projekata iz sredstava EU, funkcioniše kao ugovorno telo, a zajedno sa Sektorom za međunarodnu saradnju i evropske integracije smo potpisali i uspešno sproveli 13 ugovora za Upravu carina, finansiranih iz evropskih fondova, ukupne vrednosti 8,5 miliona evra, što pokazuje naš dobar kapacitet i iskustvo u upravljanju projektima”, naglasio je on i naveo da su projekti uspešno završeni između 2017. i 2021. godine, a deo sredstava je bio opredeljen za proces pripreme uvođenja automatizovanih postupaka uvoza i izvoza.

Kako je istakao namera je da se unapredi rast trgovine kroz povećan uvoz i izvoz, osigura brži protok robe, smanje troškovi poslovanja i poveća konkurentnost privrede.

Takođe, automatizacija ovih procesa u velikoj meri doprinosi i zaštiti interesa građana kroz bolju kontrolu i poboljšanje sigurnosti i bezbednosti. 

“Nastavljamo da radimo na unapređenju privrednog ambijenta i borbi protiv sive ekonomije, kako bi poslovanje u našoj zemlji bilo još lakše i jednostavnije. Zato smo doneli i niz sistemskih zakona i mera koje treba da doprinesu unapređenju uslova poslovanja”, rekao je Stanivuković uz podsećanje na sprovedene najznačajnije reforme kao što su sistemi e-fiskalizacije i e-faktura.

“Kroz novi sistem e-fiskalizacije smo privredi značajno olakšali i unapredili rad i doprineli borbi protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije. Takođe, veoma smo ponosni što je naša zemlja među pionirima u Evropi u uvođenju sistema e-faktura i što je uradila to pre mnogih država članica EU”, istakao je državni sekretar. 

U narednom periodu nas, dodao je, očekuju dalje promene koje će olakšati rad privredi, poput uvođenja sistema elektronskih otpremnica i e-akciza, koji će biti povezani i imaće mogućnost automatske razmene podataka. 

Kao je istakao, u planu je integracija sistema e-faktura sa sistemima Uprave carina i za e-fiskalizaciju, kao i izrada modula za preliminarnu PDV prijavu, koji će nakon primene omogućavati privrednim subjektima da na lakši, brži i tačniji način popunjavaju prijavu u skladu sa propisima koji uređuju PDV.