I carina elektronski

(Last Updated On: )

Privredna komora Srbije potpisala je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Upravom carina, koji će omogućiti privrednicima da od 1. septembra elektronskim putem dobiju potrebna dokumenta, uverenja, mišljenja.

“Sve je spremno, softver je gotov, sistem uspostavljen, sve je spremno da od 1. septembra PKS elektronski izdaje tri grupe potvrda, ukupno 20 sertifikata“, rekao je predsednik PKS Marko Čadež nakon potpisivanja sporazuma.

Predsednik PKS je istakao da se radi o dokumentima koje će od sada privrednici moći da dobiju iz svoje kancelarije, da u roku od nekoliko minuta završe posao za koji bi im bio potreban ceo dan, umesto da, kao što je sada situacija, moraju da dođu u Beograd da bi dobili dokument.

truck

Čadež je naglasio da je cilj da se omogući privredi da lakše obavlja svoj posao, dolazi do potvrda, sertifikata, dokumenata koji su im potrebni za svakodnevno poslovanje, a, kako je precizirao, PKS godišnje izdaje 120.000 različitih potvrda.

“Novine su da ćemo prvi put imati kompletnu carinsku tarifu objavljenu u elektronskoj forimi, sa Upravom carina imaćemo razmenu podataka i dokumenata i to će obezbediti da privrednici od PKS elektronski dobijaju potrvrdu o poreklu robe recimo, mogućnost da od carine brže dobiju odgovor po zahtevu”, rekao je predsednik PKS.

Čadež je dodao da danas potpisani sporazum zaista nije okvirni o budućoj saradnji, već je proistekao iz konkretnog rada, saradnje između Uprave carina i PKS i taj sporazum, kroz konkretno investiranje, kroz rad i izradu softvera podržala je nemačka vlada.

Vršilac dužnosti direktora Uprave carina Miloš Tomić rekao je da Uprava carina želi da bude partner sa privredom i servis, te da je cilj sporazuma pravljenje opšteg ambijenta kako bi privreda što efikasnije funkcionisala.

“Potpisivanje sporazuma je kruna naše saradnje koja se razvijala kroz vreme, a ovo je inicijalni akt koji će produbiti saradnju. Jedan od osnovnih ciljeva Uprave carina je da carinska procedura bude što jednostavnija, brža, a ovim sporazumom to ćemo i da postignemo”, poručio je Tomić.

Sve što podrazumeva carina i carinjenje

Dokumenti dostupni privrednicima u elektronskoj formi, pored ostalih, biće uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki, potvrda da se roba ne proizvodi u zemlji ili se ne proizvodi u potrebnim količinama, saglasnost zdravstvenim ustanovama za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima, mišljenja o ispunjenosti uslova za unošenje naziva “Srbija” u poslovno ime.

Sa sajta PKS moguće je, takođe, dobiti uverenja o poreklu robe “Form A”- preferencijalno uverenje, kao i nepreferencijalno, o poreklu robe iz treće zemlje, uverenja o višoj sili, uverenje o krajnjem korisniku, overe uvozno-izvoznih dokumenata.

Isto tako, dostupni su sertifikati, kao i mogućnost pretrage baze carinskih tarifa, bilo direktnim upitima na portalu PKS, bilo direktnim pozivom iz informacionog sistema.

Izvor: Tanjug