Fond PIO mora da vrati novac

(Last Updated On: )

Zaštitnik građana pozvao je Poresku upravu i Fond PIO da nađu način da se građanima vrati novac kojim su preplatili penzijsko i invalidsko osiguranje.

On je najpre Poreskoj upravi savetovao da se po službenoj dužnosti obrati RF PIO sa zahtevom za donošenje rešenja o utvrđenom pravu građana koji su se žalili da im se vrati višak plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a RF PIO pozvao je da postupi po zahtevu Poreske uprave.

Potrebno je, kako je naveo Zaštitnik u preporukama, da dva organa uspostave mehanizam međusobne saradnje i preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja sličnih propusta u radu organizacionih jedinica u sastavu tog organa.

Zaštitnik je, inače, kako se navodi u saopštenju koje je dostavio medijima, postupao po pritužbama većeg broja građana. Kako su naveli u pritužbama, kao zaposleni u državnim i društvenim preduzećima, u situaciji kada im poslodavac nije uplaćivao doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, bili su prinuđeni da iz sopstvenih sredstava umesto njega uplate neuplaćene doprinose kako bi ostvarili pravo na penziju.

Po instrukcijama RF PIO uplaćivali su doprinose na PIB poslodavca, a ne na JMBG zaposlenog. Neuplaćene doprinose naknadno je uplatilo i Ministarstvo finansija iz stečajne mase, a što je i bio povod da građani od Poreske uprave zatraže povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaštitnik građana je, inače, utvrdio da je Poreska uprava odbila zahteve građana navodeći kao razlog da uplate nisu evidentirane na JMBG zaposlenog, te u poreskom računovodstvu ne postoji pretplata, a to je upravo suprotno od instrukcija koje su dobili od PIO Fonda da doprinose uplaćaju na PIB poslodavca.

Izvor: Tanjug