Evropska banka obezbedila 40 miliona evra za Intesa Leasing Serbia

evropska unija eib krediti
(Last Updated On: )

Evropska investiciona banka (EIB) složila se da obezbedi zajam od 40 miliona evra (48,9 miliona američkih dolara) Intesa Leasing Beograd za podršku oporavku malih i srednjih preduzeća (MSP) i srednjih preduzeća u Srbiji u kontekstu Covid- 19 kriza.

Ova sredstva će omogućiti Intesa Leasing Beograd, jedinici srpske Banca Intesa Beograd, da lokalnim kompanijama pod fleksibilnijim i povoljnijim uslovima obezbedi pristupačno finansiranje zakupa, koje su deo izuzetnih mera Covid-19 koje je EIB usvojila u maju 2020. godine“, banka je saopštila u sredu.

Ovo je četvrti zajam za podršku srpskim MSP koji je ove godine potpisala EIB, pored dve finansijske garancije koje je pružio Evropski investicioni fond, deo EIB grupe. Ova sredstva, u ukupnom iznosu od 175 miliona evra, pojačaće oporavak privatnih preduzeća koja se suočavaju sa tekućom krizom COVID-19 i promovisaće socijalno uključivanje ranjivih grupa društva, navodi se u izjavi.