E-mail budućnosti

(Last Updated On: )

Tehnološke inovacije u velikoj meri menjaju način na koji komuniciramo, pa ipak, čini nam se da će običan dopis kakav je e-mail uglavnom ostati isti.

Nije tako.

Istraživači koji se predviđanjima u ovoj oblasti bave ističu nekoliko osobina koje će posedovati e-mail budućnosti.

Najpre, e-amil poruke će imati više vizuelnih elemenata. Očekuje se da svaka poruka sa linkom ima i preview, kao i atačmenti. Promena prvo dolazi na mobilne uređaje, koji već poseduju neke aplikacije za upravljanje vizuelnim sadržajima. I sortiranje mejlova će kao podršku dobiti više vizuelnih obeležja.

E-mail poruke će, zatim, postati više interaktivne, u smislu da će korisnik sa svojim inbox-om komunicirati na nove načine, uključujući proširenu stvarnost i 3D efekte.

Kontrola e-mail poruka postajaće sve više personalizovana, korisnik će moći sam da programira način korišćenja e-mail-a – na primer šta će prvo da vidi na desktop kompjuteru, a šta na mobilnom telefonu, čiju će poštu propuštati odmah i u koje doba dana…

Očekuje se da će zaživeti hashtag obeležavanje, pa će pošiljalac poruke moći da je obeleži i doda joj posebno značenje za primaoca.

Još jedna zanimljiva novost o kojoj se govori su plaćene e-mail poruke. Na ovaj način bi oglašivači bili obeshrabreni da šalju beskonačne nizove reklamnih poruka na sve adrese do  kojih dođu. Plaćanje za e-mail do sada nije uvedeno pošto bi troškovi transakcije, na primer plaćanjem sa kartice, daleko prevazišli mikro cenu poruke, ali sa uvođenjem digitalnog novca kakav je bitcoin ovo postaje izvodljivo.

Sa povećanjem broja e-mail poruka koje dobijamo stekli smo navike da ih obeležavamo – neke zahtevaju hitan odgovor, druge su manje važne, a postoje i one koje uopšte nećemo otvoriti. I to je uglavnom sve što smo u e-mail komunikaciji usvojili.

U budućnosti ćemo, izgleda, morati da promenimo navike i naučimo mnogo više, pošto će, sasvim sigurno, biti dovoljan broj sagovornika i partnera koji će odmah prihvatati novine.

A možda se i nama one dopadnu na prvi pogled.