Do kada traju prijateljstva

(Last Updated On: )

Održavati sva prijateljstva iz školskih i studentskih dana je teško kada stignu porodične obaveze i one vezane za posao i karijeru. Istraživači su uspeli da “snime” trenutak kada se naši društveni krugovi smanjuju i to je pre nego što većina očekuje. Konkretno – odmah posle 25. godine.

I za muškarce i za žene vrhunac socijalnih kontakata je u 25. godini, otkrivaju istraživači iz finskog Alto Univerziteta i Odseka za eksperimentalnu psihologiju Univerziteta Oksford.

picnic

Koliko prijatelja ima jedna osoba? Na ovo pitanje teško je i za sebe dati odgovor. Metod koji su primenili istraživači je analiza poziva sa mobilnih telefona u određenom vremenskom periodu, od mesec dana do godinu dana. Podaci su prikupljani od jednog evropskog mobilnog operatera u toku 2007. godine i vršena su anonimna praćenja 3,2 miliona korisnika oba pola i različitih godina.

Nalazi pokazuju da su trajni pozivi najvećem broju osoba u toku jednog meseca ostvareni na uzrastu od 25 godina. Više različitih osoba su do tih godina kontaktirali mladići. Druga prelomna tačka je u 39. godini, od kada žene zovu značajno više različitih osoba od muškaraca i taj trend se zadržava do duboke starosti.

Ukupno, posle 25. godine, dakle, kod oba pola učestalost opada i muškarci ponavljano kontaktiraju sa prosečno 12 osoba, a žene sa oko 15. Ustaljivanje na tom nivou definiše se oko 45-55. godine.

Naravno, nisu sve osobe kojima telefoniramo prijatelji, niti sva prijateljstva, sa prvim susedima na primer, održavamo telefonskim pozivima, ali istraživači navode da se ovi rezultati potpuno uklapaju u druge studije koje su proučavale kontakt “licem u lice”. Društvene mreže su takođe promenile način kontakata sa prijateljima, ali za sada one još uvek ne zamenjuju pozive telefonom kako bi se dogovorio susret.