Delta Holding poziva nove mlade lidere

(Last Updated On: September 9, 2021)

Delta Holding je 2012. godine prepoznao potrebu da se mladi, fakultetski obrazovani ljudi bez radnog iskustva posebno podrže u poslu i motivišu za razvoj karijere. Tokom devet godina priliku da bude deo programa Mladi lideri dobilo je 300 mladih.