Besplatne advokatske usluge

(Last Updated On: )

Jedan od problema građana slabijeg imovinskog stanja je činjenica da ne mogu da plate advokatske usluge kada im je potreban pravni savet ili zastupnik pred sudom.

Situacija će ubuduće biti bolja pošto je 1. oktobra počela primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Za novi propis oni od kojih se pomoć očekuje su spremni, navode u Advokatskoj komori Vojvodine (AKV).

Po rečima potpredsednice AKV-a Biljane Bjeletić, u Vojvodini se za te usluge već javilo 500 advokata i sve lokalne samouprave su pokrivene. U celoj Srbiji se prijavilo 9.000 advokata, piše “Dnevnik”.

Osnovno pitanje je ko sve ima pravo na besplatne usluge i šta treba da radi kada mu one zatrebaju.

U kategoriju mogućih klijenata spadaju svi korisnici socijalne pomoći i dečjeg dodatka. Tu su zatim lica koja su ostala bez novca baš zbog toga što su plaćala pravnu pomoć i došla u težak ekonomski položaj. Treću kategoriju čine lica iz osetljivih društvenih grupa. Tu spadaju invalidi, deca bez roditeljskog staranja, mladi punoletnici mlađi od 26 godina bez roditelja, žrtve nasilja u porodici te žrtve trovine ljudima i diskriminacije.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti i osobe koje su na obaveznom lečenju u psihijatrijskim zdravstvenim ustanovama, kao i osobe protiv kojih se vodi postupak lišenja ili vraćanja poslovne sposobnosti.

Azilanti, izbeglice i interno raseljena lica takođe imaju pravo na taj vid pravne pomoći, kao i odrasle i stare osobe smeštene u ustanove socijalne zaštite te prinudno iseljene i preseljene. Spisak zaključuju osobe koje u vanparničnom postupku dokazuju vreme i mesto rođenja.

“Ukoliko nekome iz pomenutih kategorija zatreba pravni savet, može se obratiti direktno nekome do advokata ili lokalnoj samoupravi koja će dalje pomoći da dođu do advokata s liste”, objašnjava Biljana Bjelić.

Advokati Beograd i lokalne samouprave

Ukoliko nekome od lica koja imaju pravo na taj vid pomoći treba zastupanje pred sudom, onda je prva adresa lokalna samouprava pa tek onda advokat Beograd ili drugom gradu. Odnosno, u lokalnim administracijama biće službenika koji će pomagati ugroženima da dođu do advokata sa spiska.

Propise koji regulišu pomenutu vrstu pomoći već imaju sve zemlje u okruženju, a Srbija je poslednja koja je donela zakon na tu temu. Da bi građane koji imaju pravo na taj vid pomoći edukovali o tome kako da je ostvare, po informacijama koje ima Advokatska komora Vojvodine, nadležni u Ministarstvu pravde pokrenuće kampanju. Na taj način će se ta novina predstaviti građanima i budućim korisnicima. To bi trebalo da olakša put do tog kod nas novog vida pomoći.

Besplatna pravna pomoć finansiraće se novcem iz budžeta Republike Srbije i lokalnih samouprava te kroz donacije. U Ministarstvu pravde kažu da se uvodi i kontrola kvaliteta besplatne pravne pomoći, a opštine su u obavezi da formiraju službe za pružanje besplatne pravne pomoći.

Izvor: B92/Dnevnik