Almaški kraj u Faro mreži

(Last Updated On: )

Almaški kraj, jedan od pet kulturnih središta koja se u sklopu priprema Novog Sada za titulu Evropske prestonice kulture štiti, obnavlja i unapređuje, postao je deo prestižne Faro mreže Saveta Evrope. Ova prostorno kulturno-istorijska celina izabrana je kao jedan od svega nekoliko primera dobre prakse iz čitave mreže.

Faro mreža Saveta Evrope okuplja i povezuje organizacije lokalnih zajednica koje kulturno nasleđe aktivno koriste kao potencijal za razvoj svojih sredina i to čine uvažavajući principe Faro konvencije – krovne evropske konvencije o zaštiti kulturnog nasleđa, koju je Republika Srbija ratifikovala 2009. godine. Faro konvencija daje okvir za angažovanje građanskog društva u procesima donošenja odluka i upravljanja vezanih za okruženje kulturnog nasleđa u kom deluju i razvijaju.

Promovišući šire razumevanje kulturnog nasleđa i njegov odnos sa zajednicama i društvom, Faro konvencija podstiče građane da prepoznaju važnost objekata i mesta kulturne baštine kroz značenja vrednosti koje ovi objekti predstavljaju za njih.

U obnovljenoj fabrici za bojenje svile, sadašnjoj “Svilari”, jednoj od ukupno osam kulturnih stanica koje su otvorene tokom priprema Novog Sada za EPK 2022. godine, održana je promocija srpskog prevoda Faro publikacije i članstva Almaškog kraja u Faro mreži Saveta Evrope.