Ako sami uplaćujete doprinos za PIO

(Last Updated On: )

Od uplate za januar ove godine važe nove osnovice osiguranja, koje su za 5,79 odsto više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 25.801,00 dinar, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 368.590,00 dinara, saopštio je Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje.

“Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5 odsto, što znači da će se mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje kretati u rasponu od 6.579,26 do 93.990,45 dinara”, navode u Fondu.

Iznosi osnovica osiguranja i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje važe za celu 2020. godinu i dostupni su građanima na sajtu Fonda i na oglasnim tablama u filijalama.

Podsećaju građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa po osnovu člana 15 Zakona o PIO, da je rok dospelosti 15. u mesecu za prethodni mesec.

“Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev”, kažu u PIO.

Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Iz Fonda podsećaju da pravo na samostalnu uplatu doprinosa imaju sva lica koja su van osiguranja (nezaposleni, studenti, domaćice, đaci…).

Uslov je da su stariji od 15 godina, da imaju prebivalište u Srbiji, da nisu korisnici penzije ostvarene u Srbiji ili u državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Takođe, dodaju, uslov je i da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo, na primer, navršenje godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, invalidnost…

Izvor: Tanjug