Fleksibilno radno vreme

Svetska istraživanja pokazuju da fleksibilno radno vreme (“part-tajm”, ili “racionalno radno vreme”) pozitivno utiče na motivaciju zaposlenih, što na kraju godine kompanijama donosi značajno veći …