Ugovor o socijalnoj sigurnosti sa Kvebekom

Kvebek penzije osiguranje
(Last Updated On: )

1. februara 2022. godine stupa na snagu Ugovor o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka. Ovim ugovorom se na sveobuhvatan način uređuje ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući i prava po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i zdravstvenog osiguranja.

Sporazumom je predviđena i mogućnost zdravstvene zaštite studenata dok borave u Kvebeku ili su na studijama u Srbiji, što sporazum s Kanadom, koji naša zemlja ima od 2014. godine, ne predviđa.

Kada počne da se primenjuje konvencija s Kvebekom, gde ima gotovo najviše srpskih radnika, svim tim radnicima će se priznati godine staža i imaće deo inostrane penzije, ali i pravo na zdravstveno osiguranje.