Nacionalizacija, konfiskacija i restitucija – pitanja

 25. i 26. februara u Konferencijskoj sali Agencije za restituciju Republike Srbije biće održana konferencija Nacionalizacija, konfiskacija i restitucija ­ istorijska, pravna, ekonomska i politička 
pitanja.
 
 
Konferenciju organizuju Agencija za restituciju, New Balkans Institute, Filozofski, Pravni i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, uz logističku i stručnu podršku Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture i udruženja Pravnici za demokratiju.

Konferenciju će otvoriti Njihove Ekselencije Majkl Kirbi, ambasador SAD i Josif Levi, ambasador Izraela.

Konferencija je nastala iz potrebe da Srbija razvija institucionalne i naučne kapacitete u domenu suočavanja s prošlošću i razmatranja nasleđa totalitarizma i holokausta. Konferencija je istovremeno podrška sprovođenju Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Restitucija vodi ne samo delimičnom ispravljanju istorijskih nepravdi, nego i društveno-ekonomskoj rekonstrukciji koja će pomoći Srbiji u pregovorima sa Evropskom unijom. 
 
Na Konferenciji za štampu govoriće:  
prof. dr Nikola Samardžić, Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Republike Srbije, 
Nachliel Disson, direktor, World Jewish Restitution Organization (Israel), Ivan Čerešnješ Hebrew 
University and World Jewish Restitution Organization (Israel) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *