Dveri uložile prigovor RRA

REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA
Trg Nikole Pašića 5
Beograd

PREDMET:Predstavka – prigovor na nepridržavanje emitera opšte obavezujućeg uputstva RRA u predizbornoj kampanji za republičke izbore 2014. godine i Zakona o izboru narodnih poslanika

Imajući u vidu da su u emisiji “Upitnik” emitovanoj na RDU RTS dana 18.02.2014. godine u 21 čas, gostovali gospodin Dušan Petrović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju i Miroslav Parović, potpredsednik “navodno stranke” Treća Srbija, a koja emisija je nosila pokrivalicu “IZBORI 2014”, ovim putem Vas obaveštavamo da je ovakvim predstavljanjem lica koja nisu učesnici izbornog postupka predmetna ustanova učinila niz prekršaja, te direktno povredila brojne pozitivne propise Republike Srbije.

Naime pomenuta lica su pripadnici političkih organizacija koje u vreme emitovanja pomenute emisije nisu imala svojstvo podnosilaca izborne liste, kao ni kandidata na bilo kojoj izbornoj listi, koja učestvuje na vanrednim izborima za Narodne poslanike Narodne Skupštine Srbije raspisanim za 16.03.2014. godine, a što je u direktnoj suprotnosti sa članom 49 i članom 50 Zakona o izboru narodnih poslanika, koji nedvosmisleno propisuju da su organizacije koje emituju radio i televizijski program, čiji je osnivač Republika Srbija, obavezne da od dana raspisivanja izbora, u okviru političko-informativiog programa čija su čujnost i vidljivost obezbeđene na celoj teritoriji Republike, obezbede PREDSTAVLjANjE PODNOSILACA IZBORNIH LISTA I KANDIDATA SA IZBORNIH LISTA, kao i iznošenje i obrazlaganje izbornog programa podnosilaca tih lista, u skladu sa ovim zakonom, a što u konkretnom primeru nije bio slučaj.

Takođe ističemo da je saglasno odredbama Uputstva koje se odnosi na organizacije koje imaju status javnog radiodifuznog servisa: radiodifuzna ustanova srbije, radiodifuzna ustanova vojvodine, radio televizijske stanice lokalnih i regionalnih zajednica (opštinske i gradske stanice) i radio i/ili televizijske stanice civilnog sektora Radiodifuzna ustanova Srbije – RTS, Radiodifuzna ustanova Vojvodine – RTV i radio i televizijske stanice lokalnih, regionalnih zajednica čiji su osnivači gradovi i opštine, kao i stanice civilnog sektora, konkretno članu 1, sve ove ustanove dužne da se u vreme trajanja predizborne kampanje pridržavaju odredbi člana 68. stav 1. tačka 6a, člana 78. stav 1. tačka 6, člana 95. i člana 96. stav 8. Zakona o radiodifuziji, i obezbede besplatno i ravnomerno, bez diskriminacije, emitovanje promocije političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene izborne liste, a što u konkretnom primeru nije bio slučaj, jer gore pomenuta lica nisu bila kandidati na prihvaćenim listama, a da o činjenici da njihove političke organizacije nisu ni podnele izborne liste u tom trenutku, da i ne govorimo.

Ovde je posebno potrebno napomenuti da drugi učesnici izbornog postupka do sada nisu imali ovakav tretman, iako su njihove liste prihvaćene i proglašene, ali se o tome nećemo posebno izjašnjavati jer verujemo da će se prekinuti sa ovakvom praksom, s obzirom da je predizborna kampanja još uvek u toku.

S obzirom na navedeno zahtevamo da preduzmete sva sredstava koja Vam stoje na raspolaganju i da pokrenete prekršajni postupak kako protiv odgovornih lica tako i protiv same Radio difuzne ustanove kao pravnog lica.

U Beogradu, 20.februara 2014.

Vladan Glišić

Grupa građana Dveri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *